שחזור מידע

אם נמחק  בטעות או בכוונה

logo-2

שחזור כל המידע שנמחק מהטלפון הנייד

054-2332330

 

hand_iphone6

start

play

שחזור אנשי קשר,

הודעות SMS

וואטסאפ WhatsApp

תמונות

העברת תוכן הטלפון לטלפון אחר, כולל אנשי קשר תמונות וואטסאפ 

 

בדיקות האזנה לטלפון הנייד

ומחיקה סופית של הטלפון ללא אפשרות לשחזר